0
ประวัติความเป็นมา
 
บริษัท RE-X PRODUCT เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513  บริษัท RE-X ได้รับชื่อเสียงทางด้านศักยภาพและมาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางเป็นที่ยอมรับของประเทศไทย
 
บริษัทมีเครื่อข่ายและส่งออกไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย แต่เราส่งออกทั่วโลกที่ได้รับความเชื่อมั่นและเทคโนโลยีชั้นสูงภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฎิบัติในการผลิต เพื่อให้เกิดวามปลอดภัย หรือที่เรียกว่า GMP (Good Manufacturing Pratice) โดย องค์การอาหารและยาระดับสากล
 
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้แค่ผลิตเครื่องสำอางมาจำหน่ายภายใต้บริษัทเราเท่านั้น แต่ยังสามารถรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อื่นหรือนักธุรกิจที่สนจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือที่เรียกกันว่า OEM
 
ระบบการจัดการของบริษัท
 
ERP หรือ Enterprise Resource Planning systems (ERPs)  คือเป็นการจัดการแบบผสมผสานในเรื่องของ ข้อมูลต่างๆและกระบวนการของตัวองค์กร ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกันเพื่อรับรองในด้าน วิศวกรม, วัตถุดิบ, กำหนดการ, ศักยภาพ, ขั้นตอนการทำงาน, ควบคุมการผลิต, การบริหารต้นทุน, การบริหารการผลิต, แผนงานอุตสาหกรรม และ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 
การผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเครื่องสำอางจากโรงงาน, การบรรจุผลิตภัณฑ์, และฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 
ความเชื่อมั่นในคุณภาพและการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้มีการขัดสรรค์เป็นอย่างดีและมีการคงบคุมทุกชั้นตอน เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าตามที่ต้องการ
 
เทคโนโลยี
 
ทางบริษัท RE-X  PRODUCTS มีสัญญาว่างจ้างกับทางผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เพื่อที่จะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับงานเครื่องสำอางของบริษัท
 
ด้วยเทคโนโลยี, ทรัพยากรด้านต่างๆ, ค้นคว้าสิ่งใหม่และกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ ทำให้บริษัทเติบโตแบบยังยื่นและความมั่งใจในสินค้าของ RE-X ก็ยังปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
 
การให้บริการ
ทางด้านการให้บริการของเราเป็นการให้บริการกับความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันในสินค้าและยี่ห้อนั้นๆ
 
O.E.M. Supplier & Private Label Manufacturing
- Contracted Filling Manufacturer
- Products Evaluation & Formulation
- Packaging Development (plastic injection, mounding, screening, coating)
- Printing & Design Services