0

ร้านค้า / ภาคเหนือ

ลำดับ ร้านค้า / ภาคเหนือ จังหวัด เบอร์โทร
1 บ้านฟ้าใส ( เจริญรุ่งเรือง99 ) เชียงใหม่ 083-2080294
2 เชียงใหม่ ไดเร็คท์ เชียงใหม่ 053-410550
3 นางกาบซ้อน จาวลา เชียงใหม่ 053-491296
4 ซี.ที.เค.มินิมาร์ท เชียงใหม่ 053-214615
5 บริษัท อีคอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด เพชรบูรณ์ 056-562022
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิมิต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพชรบูรณ์ 056-782325
7 แสงฟ้า 3 กำแพงเพชร  
8 รัตนภัณฑ์ กำแพงเพชร 055 863096
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ค้าส่ง กำแพงเพชร  
10 ดีโม่ คอสเมติก นครสวรรค์ 095-5590956
11 เภสัชกร 2 นครสวรรค์ (056)212488
12 เอส.ที.มินิมาร์ท นครสวรรค์  
13 ธารบัวสวรรค์ซุปเปอร์มาร์ท นครสวรรค์  
14 บริษัท นรา ไฮเปอร์มาร์ท จำกัด น่าน 054-711100
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต น่าน  
16 ฟารีดาซุปเปอร์มาเก็ต พะเยา 054-451387
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลางเวียง บิวตี้มาร์ท พะเยา  
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เคเทรดเซ็นเตอร์ พิจิตร  
19 ร้านอำไพ พิจิตร  
20 นำชัย ลำปาง 054-221116
21 ชินคอสเมติก ลำปาง  
22 บริษัท สปริงแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด อุตรดิตถ์ 055-413088
23 บริษัท ทีที บิซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด อุตรดิตถ์  
24 บริษัท อุตรดิตถ์ เอสทีเทรดดิ้ง จำกัด อุตรดิตถ์  
25 อุทัยมาร์ท เชียงใหม่  
26 ร้านมินิคอสเมติก เชียงใหม่ 084-6150199
27 บริษัท บงกช การค้า (1956) จำกัด เชียงราย 053-717728-9
28 ร้านญี่ปุ่น เชียงราย 085-0343039
29 ร้านธงชัยมาร์ท เชียงราย  
30 ร้านอนงค์คอสเมติคส์ เชียงราย 053-763020