0

ร้านค้า / ภาคกลาง

ลำดับ ร้านค้า / ภาคกลาง จังหวัด เบอร์โทร
1 เบญจมาศ มินิมาทร์ เพชรบุรี 032-450238
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ซัน เพชรบุรี เพชรบุรี 032-400830
3 ห้างสุริยะ เพชรบุรี  
4 บริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์กรุ๊ป จำกัด เพชรบุรี  
5 ร้านนเรศโอสถ เพชรบุรี  
6 ร้านบริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์กรุ๊ป จำกัด เพชรบุรี  
7 บ้านหนองไผ่ ซิมโก้ เพชรบูรณ์ 056-781825
8 ร้านอุดมพร กาญจนบุรี 034-561137
9 บริษัท  เค  แอนด์ เอฟ ซุปเปอร์สโตร์  จำกัด กาญจนบุรี 034-649890
10 มินิมาร์ท บขส กำแพงเพชร กำแพงเพชร  
11 พี เอ็น ซุปเปอร์ช๊อพ ชัยนาท  
12 ร้านขวัญเรือนโอสถ ชัยนาท 056-412049
13 หจก.ชัยพร เอี้ยวฮวด 1992 ตาก 055-511802/055-511739
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภารัตน์มินิมาร์ท ตาก 055-544815
15 บริษัท ท็อปแลนด์อาเขต จำกัด พิษณุโลก 055-241211
16 บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด พิษณุโลก 055-252922
17 ร้านแม็กซ์ นครสวรรค์ 087-3150745
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียดฟ้าอมร ราชบุรี 032-343378 
19 ที.เค.แอล.ซุปเปอร์มาร์เก็ต ลพบุรี 036-441164
20 บริษัท ธ. พัฒนมาร์ท จำกัด ลพบุรี 036-461172
21 ร้านแนนบิวตี้ ลพบุรี 036-413039
22 น.ส. จินดา  จุมพรม ลพบุรี 081-9915178
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัสพลาซ่า สระบุรี 036-251956
24 บริษัท ชัยมงคลคอมเมอร์เชียล จำกัด สระบุรี 036-341025
25 บริษัท สุขอนันต์ ปาร์ค จำกัด สระบุรี 036-220099
26 ล.สินเจริญ สระบุรี 036-371131
27 มาลัยงามบิวตี้ สระบุรี 036-370055 / 081-8691099
28 หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี 036-512073
29 หยกฟ้า สิงห์บุรี 036-512093
30 เค่งเชียงล้ง สุโขทัย  
31 บริษัท เอ็ม เอ็ม สุโขทัย เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด สุโขทัย 055-681323
32 สตาร์ช้อพ สุพรรณบุรี 035-578342
33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระอินทร์ราชาซุปเปอร์มาร์เก็ต อยุธยา 02-2869626-02-2860511
34 บริษัท ดับเบิ้ลดี เทรดดิ้ง จำกัด อยุธยา 062-6393664
35 บริษัท นิธิพัฒน์วนิช จำกัด อยุธยา 035-379204
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพงษ์ อยุธยา 035-223145
37 ร้านมาลัยรักษ์ (จูจริงเส็ง) อยุธยา 035-219767
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผึ้งพาณิชย์  อ่างทอง 035-640898
39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัตน์ ซูเปอร์มาร์เก็ต อ่างทอง 035-611164